Νεότερες διευκρινήσεις προς κατασκευαστές

Απαιτείται να δώσει ο κατασκευαστής προσφορά κατά την ηλεκτρονική αίτηση;

Όχι. Αρχικά, πρέπει ο ενεργειακός επιθεωρητής να γνωρίζει το συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων και την ύπαρξη ρολών/εξωφύλλων ώστε να κάνει κοστολόγηση ανά τετραγωνικό μέτρο κουφώματος και συστημάτων σκίασης αντίστοιχα. Στην πρώτη φάση της ηλεκτρονικής αίτησης δεν απαιτείται γραπτή αναλυτική προσφορά.

Τι έγγραφα χρειάζεται να προσκομίσει ένας κατασκευαστής εφόσον ένας ιδιώτης ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Οι κατασκευαστές πρέπει να προμηθεύσουν στο σύμβουλο έργου σε περίπτωση που η αίτηση προχωρήσει τα παρακάτω:

i) Αντίγραφο δήλωσης CE το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ

ii) Στοιχεία για το συντελεστή θερμοπερατότητας Uwτων κουφωμάτων μέσα από αναλυτική γραπτή προσφορά ανά κούφωμα

iii) Υπεύθυνη Δήλωση Αναδόχου που ενδέχεται να χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.

Ποια είναι η μέγιστη προκαταβολή σε περίπτωση ίδιας συμμετοχής;

Κατ’ αρχάς στην περίπτωση που ο ιδιώτης επιλέξει να αποπληρώσει τη συμμετοχή του με δάνειο η προκαταβολή είναι το 70% του δανείου. Για παράδειγμα: Ιδιώτης με σύνολο δαπανών 10.000€ και επιδότηση 60%, ήτοι 6.000 επιδότηση και 4.000 ίδια συμμετοχή θα λάβει προκαταβολή 70%*4.000€=2.800€. Σε περίπτωση που ο ίδιος ιδιώτης επιλέξει να προχωρήσει την αίτηση εξ’ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια το πρόγραμμα δεν προβλέπει ελάχιστη/μέγιστη προκαταβολή. Εφόσον ο ιδιώτης επιθυμεί να δώσει προκαταβολή, αυτή πρακτικά ταυτίζεται με το ύψος της ίδιας συμμετοχής αφού «η επιχορήγηση που τελικά θα λάβει δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών μείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους αναδόχους προμηθευτές με ίδια κεφάλαια». Στο παράδειγμά μας, ένας ιδιώτης θα δώσει προκαταβολή έως 4.000€.

Πώς θα γίνεται η εκταμίευση προκαταβολής και η τελική εκταμίευση στο λογαριασμό των κατασκευαστών;

Η προκαταβολή καταβάλλεται στο λογαριασμό του κατασκευαστή ο οποίος έχει δηλωθεί από τον ιδιώτη στην πλατφόρμα ως ανάδοχος της παρέμβασης. Αυτό λαμβάνει χώρα μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Από τη στιγμή που θα δοθεί εντολή από το δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ) τα χρήματα θα κατατεθούν στο λογαριασμό των κατασκευαστών σε περίοδο μιας εβδομάδας. Όσον αφορά την τελική εκταμίευση, χρονικά αυτή γίνεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Τα χρήματα κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμό του ωφελούμενου (ιδιώτη) και σε περίοδο μιας εβδομάδας σε λογαριασμό του κατασκευαστή. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ακατάσχετο στο λογαριασμό του ιδιώτη για το εν λόγω ποσό το οποίο είναι δεσμευμένο για τον κατασκευαστή. Να σημειωθεί όμως ότι δεν υπάρχει ακατάσχετο στο λογαριασμό του κατασκευαστή.

Πώς κοστολογούνται οι σήτες στο πρόγραμμα;

Οι σήτες επιδοτούνται αλλά περιλαμβάνονται στην τιμή του κουφώματος.

Πώς ορίζεται το κτίριο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται ο ενεργειακός στόχος;

Το κτίριο αναφοράς είναι ένα κτίριο το οποίο έχει τα δομικά χαρακτηριστικά του δικού μας αλλά έχει κατασκευαστεί βάσει ΚΕΝΑΚ 2010.

- "Κτίριο αναφοράς": Κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα δομικά στοιχεία του κελύφους, όσο και στα τεχνικά συστήματα που αφορούν στη ΘΨΚ των εσωτερικών χώρων, στην παραγωγή ΖΝΧ και στο φωτισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας( ΦΕΚ 2367Β_2017 ).

Η εξοικονόμηση (στόχος) καθορίζεται σαν ποσοστό εξοικονόμησης επί του κτιρίου αναφοράς προ παρεμβάσεων. Για παράδειγμα: Διαμέρισμα του 1970 50m2 χωρίς μόνωση, με ψυχρά κουφώματα που κατετάχθη στην κατηγορία Η είχε ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου αναφοράς 90,6 kWh/m2 και ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (πραγματικού) κτιρίου 273,50 kWh/m2. Με προσθήκη μόνο ηλιακού θερμοσίφωνα σε ένα τέτοια ακίνητο επετεύχθη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 90 kWh/m2, συνεπώς εξοικονόμηση σε σχέση με το κτίριο αναφοράς σχεδόν 100%. Στην περίπτωση αντικατάστασης κουφωμάτων η εξοικονόμηση δεν κινείται σε αυτά τα επίπεδα αφού σε κατοικία 60m2 με παρόμοια χαρακτηριστικά με αντικατάσταση ψυχρών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου με θερμοδιακοπή επετεύχθη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε σχέση με το κτίριο αναφοράς προ παρεμβάσεων περίπου 15%. Συνεπώς, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα κουφώματα σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκούν για να πιάσει ένας ιδιώτης τον ενεργειακό στόχο.)

Ποιος είναι ο μέγιστος αποδεκτός για το πρόγραμμα συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος Uw;

Ο παραπάνω συντελεστής προκύπτει ανάλογα με την κλιματική ζώνη.

Για παράδειγμα, στην Αττική (Β ΖΩΝΗ) είναι 3,0W/m2K, ενώ για υψόμετρο άνω των 500m (Γ ΖΩΝΗ) 2,8 W/m2K.

Υφιστάμενο Κτίριο Ριζικα Ανακαινισμένο

 

Κλιματική ζώνη

 

Πίνακας 3.4α.

 

Α

Β

Γ

Δ

 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα

Uw ≤

3,2

3,0

2,8

2,6

W/(m2*K)

Σημείωση:

Τα παραπάνω στοιχεία είναι σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο στην τρέχουσα χρονική στιγμή και αναμένονται περαιτέρω διευκρινήσεις.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν επόμενες αλλαγές στα παραπάνω δεδομένα.