Πιστή στα ραντεβού στις μεγάλες εκδηλώσεις του κλάδου αλουμινίου, η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. συμμετέχει ως χορηγός στο 5ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών. Το συνέδριο πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου 2014 στο Βελλίδειο κέντρο στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή κατασκευαστών και σωματείων απ’ όλη την Ελλάδα και την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.

Η νέα ραδιοφωνική καμπάνια της EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. είναι στον αέρα! Κύριο μήνυμα της καμπάνιας είναι η αυθεντικότητα και η επώνυμη ζήτηση του συνόλου της προϊοντικής γκάμας της εταιρείας, που περιλαμβάνει τόσο τα κουφώματα, όσο και τα ρολά και τις σήτες. Μέσα από την καμπάνια, οι καταναλωτές κατευθύνονται συγκεκριμένα στο δίκτυο αποκλειστικών πιστοποιημένων κατασκευαστών της EUROPA.

Η EUROPA, στα πλαίσια της καλύτερης και άμεσης ενημέρωσης του εμπορικού δικτύου και των συνεργατών κατασκευαστών, υιοθετεί νέο τρόπο επικοινωνίας μέσω της αποστολής γραπτών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα. 

Η αποστολή των σύντομων μηνυμάτων (sms) γίνεται απευθείας από την εταιρεία, ενώ η ενημέρωση αφορά τόσο σε κυκλοφορία νέων προϊόντων όσο και τρέχουσες ενέργειες της εταιρείας. 

Η Europa, σε συνεργασία με το εμπορικό της δίκτυο, ανοίγει τις πύλες του εργοστασίου της και υποδέχεται τους συνεργάτες κατασκευαστές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό σεμινάριο νέων προϊόντων από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και Πωλήσεων και Νέων Κοινωνικών Δικτύων από το τμήμα Μάρκετινγκ της εταιρείας. Κατόπιν ακολουθεί ξενάγηση στους παραγωγικούς χώρους του εργοστασίου, ενώ ακολουθεί γεύμα εργασίας, όπου οι συνεργάτες κατασκευαστές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με στελέχη της εταιρείας για τρέχοντα θέματα.